- DISTIBUIDORS DE CARN FRESCA DESDE 1980 -

carn de porc═
carn de bov═
elaborats, cuits i curats
carn d'aviram
repartos
carn conill
carn corder i canrit
altres productes
tots els productes